พล.อ.ไพชยนต์ นั่งประธานกมธ.ตรวจสอบประวัติว่าที่กกต.

“พล.อ.ไพชยนต์” นั่งประธาน กมธ.ตรวจสอบประวัติว่าที่ กกต. ชุดใหม่ ยืนยันจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์การเลือกตั้งในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมนัดแรก วันนี้ (11 พ.ค.) มีมติเลือกพล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ เป็นประธานกรรมาธิการฯ และคัดเลือกนายสมพร เทพสิทธา เป็นรองประธานกรรมาธิการฯ โดยมีนายสมชาย แสวงการ เป็นโฆษกกรรมาธิการฯ

พล.อ.ไพชยนต์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ จะช่วยกันพิจารณาตรวจสอบประวัติ ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเลือกตั้งของประเทศในอนาคต ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน จะทำให้เสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวได้เปลี่ยนตัวบุคคลมาทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมเกือบทั้งหมด รวมทั้งประธานกรรมาธิการฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.อู้ด เบื้องบน แต่กรรมาธิการชุดดังกล่าว พล.อ.อู้ด ไม่ได้ร่วมด้วย.-สำนักข่าวไทย