ยึดทรัพย์สินหมอโด่ง 896 ล้านเป็นของแผ่นดิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเรื่องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ที่มี พันตรีวีระวุฒิ วัจนะพุกกะเป็นจำเลยที่ 3 และเป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรืออดีตเลขานุการ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น

องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาให้จำคุก พันตรีวีระวุฒิ จำเลยที่ 3 รวม 4 กระทง กระทงละ 18 ปี จำคุกทั้งสิ้น 72 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (3) ให้จำคุกไว้เป็นเวลา 50 ปี โดยศาลฎีกาฯ ยังมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัว พันตรีวีระวุฒิ และ นายสุธี เชื่อมไธสง คนสนิทของเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 16 ที่ยังหลบหนีคดีมาบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป